Σύνδεσμοι.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
MARKETING
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ


ΣΩΜΑΤΕΙΑ

•  Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
•  Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. Περιστερίου
• Σωματείο ναυτικών πρακτόρων Αττικής - Πειραιώς
• Πανελλήνια επαγγελματική ένωση επιχειρηματιών και εργαζομένων σε τσίρκο
• Τραπεζικό Βήμα
•  Ε.Σ.Η.Ε.Α.
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.)
• Α'ΕΛME Θεσσαλονίκης
• Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών
• Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής
• ΕΣΕΕ: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
• ΕΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
• ΕΛΚΕΣΗΠ: Ελληνικό Κέντρο Σήμανσης Προϊόντων
• ΙΟΒΕ: Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
• ΕΣΥE: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
• Ο Συνήγορος του Πολίτη
• Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού
• Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης & Θήρας
• ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

• Ε.Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Α
• ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Ελληνική Ενωση Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ)
• Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
• Ενωσης Δημοσιογράφων Ιδιoκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ)
• Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
•  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ(Δ.Ο.Ε.)
• ΣΕΜΑ
• ΕΣΕΕ: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
• ΣΕΠΕ: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος
• ΕΛΚΕ: Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
• ΕΕΔΕ: Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
• ΕΙΕ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
• ET: Εθνικό Τυπογραφείο Ελλάδος
•  Συνδ. Ελλ. Επιχ/σεων Εξ., Διακίνησης
• BALKAN REGIONAL CENTER FOR TRADE PROMOTION
• Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
• Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΕΔΔΕ)
• Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
• Network for the Promotion of Youth Employability
• Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας

[ View this pages in English ] [ Στείλτε με email αυτή τη σελίδα ]  [ Εκτύπωση ]
© 2010 FINANCIAL PRISM
DEVELOPMENT: PHASMA CREATIVE