Σύνδεσμοι.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
MARKETING
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ
• ΕΣΠΑ 2007-2013
• ΙΝΤΕRREG
• EQUAL
• target consulting
• Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
• Ειδική Υπηρεσία Τομέα Yγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013"
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Αλιεία"
• Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε
• Eco-innovation Projects in europe

• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
• KOINOTIKH ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN II
• LEADER
• Enterprise Europe Network
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής
• Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
• Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
• Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπουργείου Παιδείας
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Leader του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013
• ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

[ View this pages in English ] [ Στείλτε με email αυτή τη σελίδα ]  [ Εκτύπωση ]
© 2010 FINANCIAL PRISM
DEVELOPMENT: PHASMA CREATIVE